Ruth Jensen

Fødselsdag 26. Februar 1943

Ruth Jensen blev født d. 26. februar 1943 i Silkeborg til forældrene, Fysioterapeut ægteparret Emma og David Gamborg. Begge var aktive Syvende dags Adventister og besad forskellige hverv i menigheden, som medførte flytninger, så Ruth fik sin skolegang både i Århus, i København og tog Mellemskolen på Vejlefjord Videregående Skole.

Ruth var en aktiv spejder så en stroppetur til Schweitz og Italien sammen med sin far var en velkommen oplevelse for den 14årige unge pige. Ruths opvækst i et kristent og varmt hjem sammen med sine yngre søskende Esther og David plantede et fremtidsmål i Ruths sind: hun ville være sygeplejerske og tjene som missionær i Afrika, og som forberedelse til den gerning kom hun i huset og tjente hos 2 adventistfamilier, en tjeneste, som skulle føre hende både til en sommerlejr i Utrecht og til gården Frederiksgave i Dalby og landbrugsmanden Kay Jensen.

De to unge giftede sig i juli 1962 og Ruths mål om at blive missionær i Afrika tonede ud, men Ruths mål om at blive missionær tonede aldrig ud. Hun omdefinerede blot ordet Missionær til at blive Nær-mission, for hendes byrde for andre menneskers frelse gennem evangeliets glade budskab var og blev drivkraften i hendes liv.

I deres ægteskab blev Ruth og Kay Jensen velsignet med børnene Danny, Kenneth, Bjarne, Ena og Allan.

I tillæg til sit brændende åndelige nær-mission kald havde Ruth også fået musikkens og sangens gave, som hun glædede andre med gennem solo- og korsang, orgel- og klaverspil og et højdepunkt i den sammenhæng var et stort korarrangement i Carnegie Hall, men i alt det vellykkede og planlagte lurede der en fjende, og i 2004 fik Ruth symptomer som førte til en diagnosticeret cancer, som krævede operation.

Der er vel ingen af os, som kender Ruth og Kay og deres familie, som ikke også forbinder dem med Mission Rumænien, som forløb over en 20 år, og deres byrde for mennesker, der levede under meget vanskelige kår og havde behov for al den hjælp, de kunne få. Det blev for Kay’s vedkommende til 54 strabadsiøse køreture og transporter i mange forskellige køretøjer til Rumænien og for Ruths vedkommende blev det til nogle og 30 ture. Under en af disse sidste ture blev Ruth syg og blev behandlet på et sanatorium og hun blev diagnosticeret med cancer i leveren og hjemme igen i Danmark blev hun opereret på Rigshospitalet i 2010. Det blev efterfølgende til mange opfølgende indlæggelser og behandlinger, som endte op med en sidste hjemsendelse og ordene, som vel ingen af os ønsker at høre: der er ikke mere, vi kan gøre for dig og nu drejer det sig om en uge eller 2.

Jeg besøgte Ruth og Kay nogle dage inden Ruth døde, og Ruth var den samme blide, smilende nær-mission person, som hun altid har været, med byrde for sine medpatienters frelse når hun lå på hospitalet, hendes samtaler og blide omgang med naboer og plejere, som kom i hjemmet for Ruth var et menneske, som aldrig svigtede sit kald: Nær-Mission for Guds rige og frelsen i Jesus Kristus.

Ruth efterlader sig

  • Ægtemand gennem 51 år
  • 5 børn
  • 3 Svigerbørn
  • 6 børnebørn
  • 2 søskende

Begravelsen har fundet sted.


 


Skrevet af Ole Kendel