Inge Elsebeth Kjærsgaard

Pige- / drengenavn Hansen Fødselsdag 3. maj 1925

Inge blev født på Rigshospitalet i København d. 3. maj, 1925 og fik navnet Inge Elsebeth Hansen.

Inge var enebarn og voksede op hos sin mor Martha Hansen i Kbh. Meget tidligt i sin barndom viste Inge stor interesse for musik og begyndte at gå til klaverspil.

Hendes spillelærer fik hurtigt ’øje’ på et musikalsk potentiale i barnet for ikke alene havde hun talent for udøvelsen af musik men selve musikkens fundament var af stor interesse for Inge, så læreren underviste hende også tidligt at transskribere sange fra en toneart til en anden.

Martha Hansen var Syvende Dags Adventist og medlem af Adventistkirken Ebenezer i København, så Inges opvækst foregik også inden for rammerne af menighedens fællesskab og Gudstjenester.

Inge blev personligt grebet af Guds nådesbudskab og tog imod Jesu udstrakte hånd og blev døbt som 15 årig af Pastor Andreas Guldhammer d. 19.april, 1940 og efterfølgende optaget i Ebenezer Adventmenighed.

Inden for Syvende dags Adventistkirken her i Danmark har Skodsborg Badesanatorium og Fysioterapi-skolen dér givet mange af kirkens unge muligheden for en solid og vel-anset uddannelse, en mulighed, som Inge også greb og uddannede sig til Fysioterapeut, ligesom flere andre af os her i kirken har gjort i årenes løb.

Men København og de 2 adventistmenigheder dér, var og blev Inges tilhørssteder og Inge var i mange år Ebeneser Menigheds organist og pianist. Hun spillede ved de store offentlige møder i København og akkompagnerede på klaver/flygel til solosangere, kor og sanggrupper til både disse møder og til de kirkelige handlinger i de to Københavns-kirker.

Inge kunne også spille efter gehør, samt komponere nye stemmer til sange og musikstykker, hvilket vi også senere i hendes liv fik glæde af her i Faxe menighed i den tid, hun var organist her i kirken.

En person, der fik en meget central betydning for Inge i de senere år var århusianeren Poul Villy Kjærsgaard, som Inge indgik ægteskab med d. 17.maj, 1994 og sammen flyttede de til Faxe på Guldagervej, hvor de fik nogle gode år sammen. Begge var ivrige læsere og Bibelstuderende, og studiekredse og bibelske emner optog dem begge meget. Poul sov ind i dødens fredfyldte søvn i december 2008.

Også her i Faxe som pensionist, blev Inge ofte brugt som vikar for organisterne i området, hvilket hun udførte med stor glæde.

Inge og Poul var altid meget interesserede i sine medmennesker, og ved et af sine mange vikariater i Faxe folkekirke mødte Inge en yngre kvinde, Liselotte, som var forsanger i kirken der. De to blev rigtig gode venner og efter Pouls død og Inges ophold i lejligheden på Søndervang, så jeg flere gange Liselotte komme ind til eftermiddagsandagten, hvor Inge spillede til salmerne, og det var tydeligt, at de betød meget for hinanden, for venskabet med Liselotte blev et livslangt venskab. Da Inge blev alene og mere bundet til Søndervang tog Lotte hende med ud i naturen i sin bil eller gjorde indkøb for Inge, når hun havde behov for det, og de fik mange meningsfyldte samtaler og timer sammen. Den sidste weekend før Inge blev hasteindlagt, var Liselotte på et af sine mange besøg, hvor de så spiste sammen i spisestuen og nød en gåtur ude i det tidlige forår.

Mette og Jesper Nielsen betød også rigtig meget for Inge, og hun tilbragte mange og givende timer sammen med dem omkring bibellæsning og samtaler.

Efter indlæggelsen på intensivafdelingen på Køge Sygehus tilbragte jeg nogle sene timer ved hendes sygeseng og læste for hende, bad for hende og personalet, og nogle få timer senere sov Inge ind i dødens søvn med en overbevisning, som havde gennemsyret hele hendes liv lige fra barneårene i København og indtil hun mistede bevidstheden her til sidste.

Bisættelsen har fundet sted.


 


Skrevet af Ole Kendel