Niels Abildgaard

Dødsdag 10. April 1943

Br. Niels Abildgaard, Skive Menighed, døde Sabbaten den 10. April Kl. 9 Fm, 79 år gammel.

Afdøde blev døbt og optaget i Skive Menighed under undertegnedes Virksomhed i 1941 og har siden den Tid levet et stille Kristenliv i Troen paa ud, og alle, som kendte ham, har kun Lovord ·om ham. Han havde i nogle Aar været plaget af en l ijertelidelse, som ogsaa bleY Aarsagen til hans pludselige og uventede Død. 

Efter en lille Højtidelighed i afdødes Hjem, hvor flere t alte smukt om hans Livsvandel, fartes han til Vile Kirkegaard ved Glyngøre, hvor sognepræsten forrettede Begravelsen.

J. W. Christiansen.