Esther Marie Akselbo

Fødselsdag 3. Juli 1925 Dødsdag 6. Juli 1996

Esther Marie Akselbo, født den 3. juli 1925 i Nylars på Bornholm, døde den 6. juli på Frederiksberg hospital. Esther kom fra et kristent hjem, hendes farfar var præst for et trossamfund, der havde en stærk tro på Kristi genkomst, og som daterer sin oprindelse tilbage ti l den stærke forkyndelse af Kristi genkomst, som gik over England på samme tid, som William Millers forkyndelse gik over Nordamerika. 

Esther Akselbo mødte Adventistsamfundet i Nykøbing Sjælland og blev døbt af pastor Westman den 7. januar 1956. Hun gik med fuld energi og glæde i troen ind for at dele sin tro med andre. Så længe hendes helbred tillod det, spredte hun masser af kristen I itteratur og deltog i andre missionsaktiviteter.

Desværre blev hun tidligt syg og kunne ikke fortsætte. De mange sygdomsår blev hverken lette for hende, hendes mand Holger eller hendes søn Per. Hun glædede sig dog over at kunne mødes med sine børnebørn og familie hver uge og ved forskellige sammenkomster. Af og til kunne hun også deltage i vore gudstjenester i Nykøbing S. Der er så meget i livet, der ikke går, som vi synes, det skal gå; men en dag vil Gud sætte alle ting på plads, og vi vil i dybet af Guds kærlighed glemme alt det, der her voldte smerte.

Esther blev begravet fra vor kirke i Nykøbing S. fredag den 12. juli, hvor vi alle blev grebet af den dejlige sang, som hendes barnebarn Anja sang: ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare - og i dette håb hviler hun nu på Vig Kirkegård. Vi takker Gud for dette salige håb og ser frem til opstandelsens lyse morgen.

 

Villi Rasmussen