Hans Christian Albert

Dødsdag 16. Juni 2001

Hans Christian Albert fra Skodsborg-Nærum menighed er stille sovet ind, tirsdag den 16. juni 2001. Han blev næsten 91 år gammel.

HCA er født og opvokset i Holsted v. Vejen. Da han var i begyndelsen af tyverne, tog han til København, fordi det var lettere at få arbejde der. Han fandt både arbejde og hustru. Den 21. oktober 1933 blev han gift med Jenny og kom til at bo på Odinsvej i Lyngby. Hun døde desværre i 1992.

Afdøde var en dygtig murer, og var god til at lave blandt andet finere ting, som flisearbejde m.v. Han blev for øvrigt kaldt Den hvide Murer, fordi han var så pertentlig med sig selv.

Begge ægtefæller blev døbt og optaget i Adventistkirken i 1940 v. pastor Kirkeløkke. Det var adventister i familien, der ledte ham til menigheden og han har altid været glad for sin tro og for sin bibel. Han var en overgang med i en byggekomitk, der undersøgte muligheden for at bygge en kirke i Lyngby. Det blev desværre ikke til noget.

Br. Albert fortsatte med at bo i sit hjem på Odinsvej og klarede sig med en beskeden hjemmehjælp, indtil han kort tid før sin død blev indlagt på hospitalet. Han havde en meget god hukommelse og fulgte til det sidste med i, hvad der foregik. Dog følte han sig livstræt og ønskede at lægge sig til hvile. Han efterlader sig to børn, Lillian og Erling.

Begravelsen foregik fra kirkegårdskapellet på Assistens Kirkegård, og han hviler nu på Søholm Kirkegård i Birkegrød.

Æret være Hans Christian Alberts minde.

 

Arne Sandbeck