Bundgaard Albertsen

Dødsdag 2. Juni 1976

Br. BUNDGAARD ALBERTSEN af Skodsborg menighed døde den 2. juli, 68 år gammel, efter nogle dages hospitalsophold i Tyskland, hvor han blev impliceret i en færdselsulykke. - Br. Albertsen var en fin og retlinet personlighed og havde været i vort samfunds tjeneste hele sit liv. Han begyndte på Skodsborg i kontorerne, og efter nogle år som kasserer blev han inspektør, en stilling, han bestred i seks år. I 1948 blev han af Østdansk Konferens kaldet til at være sekretær og kasserer ved hovedkonLoret i København. De sidste tre år gjorde han delvis tjeneste samme sted. Br. Albertsen var en højt betroet mand, der gjorde dagens gerning med omhu og akkuratesse. Han overleves af sin hustru, der dybt føler savnet af en god ægtefælle, og af to sønner, Paul og Per, der er henholdsvis tandtekruiker og tandlæge. Br. Albertsen tog del i menighedens arbejde, hvor han fandt, han kunne være til hjælp; vi vil savne ham med hans stilfærdige væsen og gode indflydelse. Han blev begravet på Vedbæk kirkegård i nærværelse af den nærmeste familie.

 

Johs. Jensen