Ester Marie Norheim

Dødsdag 7. Juli 1914

Sovnet inn i troen på sin Frelser 07.07.14, 96 år gammel. Da Ester var 15 år tok familien også til seg et fosterbarn. Ester ble fort barnets reservemor, og Liv fortsatte å være Esters «lille venn» hele livet. Ester vokste opp i et adventisthjem og valgte selv at ble døpt av Chr. Tobiassen den 17. september 1935. 

Etter skolen arbeidet hun en stund på Kurbadet i Oslo. Fra høsten 1946 ble det fysioterapistudier ved Skodsborg fysioterapiskole. Etter endt utdannelse begynte hun å arbeide i Damebadet på Skodsborg, og hun ble en svært populær fysioterapeut. 

Selv om Ester ikke hadde egne barn, hadde hun en stor familie likevel. Hun var en populær og omsorgsfull tante for Solveig, Ingrid, Harald og Kirsten, og hjemmet hennes var alltid åpent, og mange har erfart hennes gjestfrihet.

Selv etter at Sanatoriet ble solgt, fortsatte Ester å bo og arbeide der. I 1997 ble hun hedret med Dronning Margretes fortjenestemedalje etter over 50 år på samme arbeidsplass, men fortsatte å arbeide fram til hun fylte 86 år. Da fikk hun en omsorgsbolig på Lions Park i Gamle Holte. De siste årene klarte hun ikke å komme til kirken, men satte stor pris på menighetsmedlemmene fra Nærum som kom og besøkte henne.

Begravelsen fant sted 28. august fra Strømmen adventkirke.

Vi lyser fred over Ester Marie Norheims gode minne.                                                                                                      

Øystein Hogganvik