Dan Frost Andersen

Dødsdag 4. Juli 2015

Dan Frost Andersen fra Faxe menighed døde i sit hjem i Faxe den 4. juli 2015 kun 56 år gammel.

Dan har haft tilknytning til Adventistmenigheden siden sin barndom, men først i 2003 bestemte Dan sig for at blive døbt. Han blev døbt ved stranden i Faxe Ladeplads og optaget i Faxe menighed. Dan var overbevist og tillidsfuld i sin tro, og håbet om opstandelsen bar hans vished om gensyn og livet i en verden uden sygdom og smerte.

For mange år siden fik Dan ved en trafikulykke en rygskade, som fulgte ham resten af livet, og hans liv var siden præget af smerterne og følgerne deraf. Men hans lyst til at være sammen med familien og hans to sønner, Kenneth og Philip bar både ham og familien gennem hans liv med sygdom.

For Dan var Bibelens fortællinger en stadig inspirationskilde, og to rejser til Israel var for ham særlige oplevelser, der førte ham til de steder, hvor Bibelens historier blev skabt. Som Dan udtrykte det, var det som at komme ”hjem“, når han besøgte Israel. Derfor blev det også oplagt at tænke på hjemlandet i Guds rige, da vi mødtes til afsked og kunne synge: ”Så rejse vi til vort fædreland“.

Den 9. juli mødtes vi sammen med et stort følge fra familie og venner for at tage afsked. Dog ikke kun afsked. Flere i familien slog fast: ”Vi siger: På gensyn!“

Æret være Dan Frost Andersens minde.

Carl-David Andreasen