Carlo Langhoff

Fødselsdag 10. April 1930 Dødsdag 19. December 2015

Atter måtte vi sige farvel til et kært medlem i Randers menighed og på Solbakken, idet Carlo Langhoff sov ind lørdag aften d. 19. december. Carlo Langhoff kom til verden i Nr. Omme sogn d. 10. april 1930. Her voksede han op sammen med fire ældre søskende og en lillesøster – af disse er kun Hans tilbage.

Carlo gik i skole i Grønbjerg – de syv år, som det krævedes dengang, hvorefter han kom i lære som kommis. Han arbejdede i mange år i Ørnhøj Brugsforening. På et tidspunkt fik Carlo købt sig en lille købmandsforretning i nærheden af Vivild, Djursland. Senere afhændede han forretningen, og i 1980 flyttede han til Randers, hvor han arbejdede i fragtmandshallen i knap 20 år - helt frem til pensionen.

Carlo traf på Djursland Ruth, som han blev viet til d. 5. april 1975 i Vorup Kirke. De boede en tid på Tebbestrupvej, og senere flyttede de til Herosvej. For næsten fire år siden mistede han Ruth, og da han ikke længere var rask, valgte han at søge til Solbakken, hvor han boede til sin død.

Carlo var en søgende kristen og åndelig vakt. I 1961 blev han medlem af Missionsforbundet. Gennem årene var han fortsat et søgende menneske. Hans forbindelse til Adventistkirken skyldes bl.a. broderen Hans, som var en aktiv støtte i Adventkirken, Holstebro, og Korrespondanceskolen, hvor han gennemgik flere bibelkursuser. Det var gennem Korrespondanceskolen, jeg mødte ham, og han begyndte at komme i Adventkirken.

Nu hviler han, til Livgiverens røst lyder på opstandelsesdagen.

John Pedersen