Harald Emil Nygaard Nielsen

Fødselsdag 19. Juni 1926 Dødsdag 15. Marts 2016

Fredag den 4. marts sov én af adventistkirkens personligheder ind efter nogle dages indlæggelse på hospitalet i Horsens. Harald Nielsen blev født den 19. juni 1926 i Nykøbing Sj. Sammen med sine ni søskende oplevede han en barndom, der var præget af nøjsomhed, flid og solid kristentro. Menigheden i Nykøbing Sj. så muligheder i den unge mand og samlede ind til et års skoleophold på Vejlefjord. I 1944 lod han sig døbe og optage i Adventistkirken.

På Vejlefjord mødte Harald Oda (Marcussen), som den 16. juli 1948 sagde ja til at følge ham i tykt og tyndt. Sammen skabte de et hjem, hvor børnene Bente, Lise, Karin og Jesper sammen med svigerbørn, 11 børnebørn og 15 oldebørn elskede at komme.

Harald var først distriktsprædikant i både vest- og østdanmark, før han i 1956 blev ansat som underviser på Glumsø Realskole. I august 1963 begyndte han sin lærergerning på Vejlefjordskolen, hvor han virkede, indtil han gik på pension. Han tilhørte ikke dem, der moraliserede i forhold til sine medmennesker, men han havde en dyb overbevisning om, at Gud var rummelig nok til at kunne favne alle lige fra duksen i klasseværelset til de mere skæve eksistenser, som krydsede hans vej. En tidligere elev udtrykte det forleden på Facebook: En fantastisk lærer med vid og humor.

Tirsdag den 15. marts tog familie og venner afsked med Harald Nielsen ved en højtidelighed i Vejlefjordkirken og efterfølgende jordfæstelse på kirkegården i Daugård.

Vi er mange, der glæder os til gensynet ved Jesu genkomst.
Æret være Harald Nielsens minde.

Walder Hartmann