Knud Friis Andersen

Fødselsdag 13. Januar 1930 Dødsdag 11. maj 2016

Den 11. maj, mistede Sonja Friis Andersen, Vejlefjordkirkens menighed, sin mand gennem 54 år – Knud Friis Andersen.

Knud blev født den 13. januar 1930 af en enlig mor, hvilket resulterede i en lidt turbulent barndom med skiftende plejefamilier. For ham blev der først rigtig styr på tilværelsen, da han havnede på Vejlefjord. Siden tog han arbejde i Skodsborg, uddannede sig til urmager og optiker og rejste en tur til Schweiz for at blive en endnu bedre urmager.

Som ung tilsluttede Knud sig Adventistkirken i København, traf Sonja og tog hul på en tilværelse, hvor der var plads til både arbejde og oplevelser. Som urmager var Knud fascineret af prædikerens ord om, at ”alting har sin tid. Der er et passende tidspunkt for alt“. Måske hang hans fascination for udtrykket: tempus fugit sammen med, at han havde en finger med i spillet om det mest berømte danske ur, Jens Olsens Verdensur. Knud var med til at konstruere de fine tandhjul, og til – efter indvielsen i 1955 – at servicere det berømte ur.

I 1964 slog ægteparret sig ned i Vejle, hvor Knud etablerede en urmagerforretning og siden som pensionist var aktiv i flere af omegnens lokalradioer. 86 år var Knud om at opleve alt dette – alt skete på det rette tidspunkt. 

Torsdag den 19. maj fyldtes Vejlefjordkirken af familie, naboer, venner og menighedsmedlemmer til en mindehøjtidelighed, hvor undertegnede mindede om Guds løfter for fremtiden, hvor alting også vil ske til rette tid. Indtil da: Æret være Knud Friis Andersens minde.

Walder Hartmann