Grethe Rasmussen

Pige- / drengenavn Andersen Fødselsdag 3. Oktober 1931 Dødsdag 31. maj 2016

Tirsdag morgen, 24. maj, mistede adventistkirkerne i Norge og Danmark ’en mor i Israel’. Grethe Rasmussen (f. Andersen) sov stille ind på Ringerike Sykehus.

Grethe blev født den 3. oktober 1931 i Torum, Salling. Hun mistede tidligt sin far og kom derfor til at opleve en barndom, der var præget af nøjsomhed og trange kår. Hun blev selv sendt ud at tjene som 14-årig, men havde inden da, sammen med moderen, mødt adventbudskabet og valgte at blive døbt og optaget i Adventistkirken.

Senere opholdt hun sig på Vejlefjord og traf fynboen, Villi Rasmussen, som hun i 1953 sagde ja til at dele sin fremtid med. Sammen tjente de kirken, som et meget aktivt præstepar, i både Danmark, Norge og Færøerne. I et travlt præstehjem blev Grethe den samlende faktor. Hun sørgede for, at børnene fik en tryg og lykkelig opvækst, men havde alligevel overskud til at virke aktivt til bedste for de menigheder, som de blev placeret i. På hjemmefronten bagte hun et utal af boller, men nåede samtidig at arbejde både som menighedsskolelærer og i forskellige diakonale tjenester. Hun var, som sønnen Sten udtrykte det: ”En meget intelligent kvinde“.

De sidste år efter Villis død boede Grethe i Norge nærmere børnene, Birgit og Sten, der begge havde slået sig ned i Norge.

Grethe Rasmussen efterlader sig ud over de to børn, 8 børnebørn og 6 oldebørn.

Familie, venner og trosfæller tog afsked med Grethe ved en højtidelighed i Vejlefjordkirken, tirsdag den 31. maj. Nu hviler hun ved sin mands side på Daugård kirkegård, indtil Jesus henter sine efterfølgere hjem til Guds rige.

Æret være Grethe Rasmussens minde.

Walder Hartmann