Knud Overlade

Fødselsdag 12. Marts 1933 Dødsdag 6. Juni 2016

Knud Overlade fra Nyborg menighed sov ind den 6. juni. Han blev født den 12. marts 1933 og nåede at blive 83 år gammel. Han hørte til de stille i landet og var på fl ere måder en ener.

Knud voksede op i et kristent hjem. Efter folkeskolen kom han til Vejlefjord, hvor han skaffede sig en præliminæreksamen med gode karakterer. Her blev han også døbt den 8. april 1950 af skolens daværende bibellærer, pastor Jacob Reichelt, og kom således til at tilhøre vores kirke i 66 år.

Efter en periode på Skodsborg Badesanatorium kom han tilbage til Nyborg og arbejdede en årrække på Lindøværftet, indtil en begyndende sclerose satte en stopper for det. Skønt sygdommen forværredes, og Knud var henvist til at sidde i kørestol, var han altid glad for at komme i menigheden. Også dette måtte til sidst ophøre, men han var altid taknemmelig for besøg.

Trods sin situation klagede han aldrig, men var positiv lige til det sidste. Han vidste, hvor han hørte til.

Bisættelsen fandt sted den 12. juni fra Adventkirken i Nyborg. Knud Overlade var ugift og efterlader sin bror, Svend Overlade, og dennes familie. Vi mindes Knud som et godt og positivt menneske og ser frem til opstandelsens gensyn.

Æret være Knud Overlades minde!

Aage Andersen