Hans Jacob Jørgensen

Fødselsdag 22. maj 1944 Dødsdag 21. Oktober 2016

Den 21. oktober 2016 drog Hans Jacob Jørgensen, Allerød, sit sidste suk omgivet af sine allernærmeste. Forud var gået få måneder med leverkræft.

Hans Jacob blev født i Ribe den 22. maj 1944 i krigens sidste år, hvor han kom som en længe ventet og elsket lillebror til Evald og Lilli. Han blev født ind i en gammel adventistfamilie.

Efter et par år på Vejlefjord fuldendte han sin realeksamen i Skærbæk, hvorefter turen gik til København og omegn. Der bestred han forskellige jobs igennem årene, men menighedslivet var ikke hans første prioritet.

Familie og venner tog afsked med Hans Jacob på en smuk og fredfyldt efterårsdag i Skanse Kirkegårdskapel, hvorfra han blev bisat. Mange blomster og kranse med bånd pyntede omkring båren. En solist sang blandt andet vældig smukt: ”Se nu stiger solen af havets skød.“ Der blev talt om døden og sorgen, søsteren talte om hans barndom, og datteren fortalte gribende om sine oplevelser sammen med sin far.

Hans Jacobs sidste rejse gik til en skovkirkegård. Han efterlader sig hustruen Ulla og datteren Susanne.

Fred være med hans minde.

Lilli Nielsen