Sylvia Sort Risager

Fødselsdag 29. Juli 1935 Dødsdag 7. Januar 2017

Sabbatsmorgen den 7. januar sov Sylvia Sort Risager ind efter et enkelt døgn på hospice, 81 år gammel. Sylvia tilhørte Vejlefjord menighed.Sylvia blev født og voksede op på en gård i nærheden af Jerslev. Søskendeflokken bestod af 7 søstre.I 1962 flyttede familien til egnen omkring Vejlefjord for at børnene kunne nyde godt af en opvækst og skolegang i et kristent miljø.

Så længe kræfterne og psyken slog til, var Sylvia en aktiv og udadvendt deltager i menighedslivet. Hendes gæstfrihed og kreativitet holdt helt til det sidste,og hendes trofasthed mod Gud og Guds ord prægede hele hendes tilværelse. Hun havde en klippefast overbevisningom, at hun endnu havde det bedste tilbage.

Begravelsen foregik fra Vejlefjordkirken torsdag den 12. januar. Familiemedlemmer, menighedsfæller og gode venner lyttede til løfterne fra Johannesevangeliet 10: ”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig og jeg giver dem evigt liv … Ingen skal rive dem ud af min hånd.“Nu hviler Sylvia på Daugård Kirkegård, indtil Jesus kommer for at vækkede døde til et evigt liv, hvor hans efterfølgere skal opleve et fællesskab uden frygt for sygdom og død.Indtil da – æret være Sylvia Sort Risagers minde.

Walder Hartmann