Carl Otto Sørensen

Fødselsdag 28. Januar 1921 Dødsdag 7. Januar 2017

Nyborg menighed har mistet sit ældste medlem, idet Carl Otto Sørensen er sovet ind, 95 år gammel.

Carl stammede fra Jerslev, hvor han gennem familien Lund fik den første berøring med adventbudskabet. Han blev døbt den 2. april 1943 af pastor Thorvald Kristensen og nåede således at tilhøre vort samfund i 73 år.

Carl ejede Strandgården i Tårup. På grund af beliggenheden ud til Storebælt kom han ind på at bygge og sælge sommerhuse og byggegrunde, hvilket blev til noget af en guldgrube. Men han var særdeles gavmild.

Det var en lys og glad kristendom, Carl praktiserede. Han var en af Nyborg menigheds støtter, ikke mindst da Adventkirken blev bygget. Han har fungeret som forstander og som menighedens kasserer.

Sorger mødte han flere gange. Først da hans elskede datter, Connie, døde i 1986, og igen i 1996, da hans første hustru, Ellen, sov ind efter lang tids svaghed, og senere igen, da Carls anden hustru, som også hed Ellen, måtte bukke under for sygdom, men som han sagde: ”Vi fik dog 12 lykkelige år sammen.“

Carl efterlader sin datter og svigersøn, Anita og Terje Solberg i Norge, og deres familie, samt sin anden hustrus børn, Pernille, Mogens og Flemming og deres familier.

Begravelsen fandt sted den 16. januar fra Adventkirken i Nyborg, hvor Terje Solberg udtalte smukke mindeord om sin svigerfar. Carl hviler nu på Nyborg Gamle Kirkegård. Vi er taknemmelige for, hvad han gav, og ser frem til opstandelsen.

Æret være Carl Otto Sørensens minde!

Aage Andersen