Eli Nielsen

Fødselsdag 1. Januar 1926 Dødsdag 2. April 2017

Omgivet af sin familie sov Eli den 2. april stille ind i døden. Eli blev født i Odense i 1926 som datter af Ingrid og malermester Peter Wolhardt Jakobsen. Familiens tilknytning til Adventistkirken formede Eli, fra hun var ung. Hun levede således sit liv i en urokkelig tro på Jesus.

I sin ungdom havde Eli berøring med Adventistkirken. Først som elev på Vejlefjordskolen, siden som bibelarbejder i København og endelig som lærer ved børneskolen i Aarhus. I Aarhus mødte Eli som 24-årig thyboen Marius, som hun giftede sig med. De flyttede til Thy for at drive landbrug. De levede et liv i nøjsomhed, der trods alt flød med både mælk og honning. Først i halvtredserne blev de velsignet med døtrene Ingrid og Tove.

Sideløbende med landbrug, varetægt af feriebørn og familie brugte Eli og Marius tid på menighedens aktiviteter, hvilket var højt skattet. Eli brændte virkelig for missionen, og derfor var det også et stort savn for menigheden i Thisted, da Eli og Marius flyttede til Østervrå for at være lidt tættere på familien.    

I Østervrå fik Eli og Marius nogle få gode år i fællesskab. Eli havde aldrig noget rigtigt sygeleje og var således forholdsvis frisk lige til det sidste. Hun efterlod sig en stor familie, som hun så frem til at møde igen, når Gud kalder hende frem fra graven.

Eli havde en stærk tro på Guds ord til os gennem apostlen Johannes: Den der har Sønnen, har livet.

Med disse ord lyser vi fred over Elis minde.

Allan Falk