Rex Marius August Rosenquist

Fødselsdag 13. Marts 1995 Dødsdag 9. Juli 2017

Rex Marius August Rosenquist kom til verden i den lille by Læsten vest for Randers d. 13. marts 1995. Rex døde søndag morgen d. 9. juli. Han voksede op ude på landet og var kendt som en glad og aktiv dreng. Før han kunne tale rent, var han i gang med computer sammen med storebror Rich. I kirken var han med i børneklubben og i spejderarbejdet.

Han var tænksom og kunne stille mange spørgsmål angående religionen, men især til den personlige tro. Han mistede sin far, Robby, da han var otte år gammel, og det kom han aldrig over. Livet gjorde ondt på ham, og hvad han følte og tænkte inderst inde var skjult for omverdenen. Vi kan kun gætte og ane.

Når man mister en, som man holder meget af, og som man har været knyttet til og elsket af, så kommer sorgen. Sorgen fylder alt – det kan være svært at se fremad – og den slipper ikke. Man kan lære at leve med den, men savnet er der.

Vi tog afsked med Rex i en kirke fyldt med overvejende unge mennesker, som sagde mange smukke ord om ham. Vore tanker går til hans mor, Rena, og broderen Rich.

Æret være Rex’s minde.

John Pedersen