Else Marie Mortensen

Fødselsdag 29. September 1913 Dødsdag 17. Juli 2017

Mandag den 17. juli mistede Adventistkirken og Plejecenteret Solbakken deres ældste medlem, idet Else Marie Mortensen sov ind i troen på sin frelser 103 år gammel. Else fik lov til at leve lang tid på denne jord. Hun blev født i Esbjerg den 29. september 1913 som den yngste i en børneflok på fire. Som ung rejste hun til København og uddannede sig i damekonfektion.

Hun blev gift med Villy Mortensen, og i 1947 etablerede de en radioforretning på Fanø. Her fik de en dreng og en pige. En veninde havde et sangkor for små piger, og Else syede en fanødragt til datteren. Hermed var grunden lagt til mange års flittigt arbejde med dukker i fanødragter, som hun efter flere opfordringer syede i 55 år. Else havde et lille hus – kaldet ”Dukkehuset“ – og herfra solgte hun sine dukker til turister hver sommer. I 1991 på udstilling i Bella Centret hilste dronning Ingrid på Else.

Da Else rundede de 92, blev hun grebet af tanken om at hjælpe folk i nød. Hun nåede at donere 74 huse via ADRA til familier i Burundi.

Else var mor og svigermor, bedstemor til 7, desuden oldemor til 10, samt tipoldemor til 2. Hun var medlem af Randers SDA menighed.  Det begyndte i Esbjerg, hvor hun blev interesseret i nogle foredrag, som Rolf Kvinge holdt i 1970’erne. Else blev grebet af adventbudskabet og kom til at dele håbet og længslen efter den nye og genskabte Jord.

Nu hviler hun trygt i Herrens hænder. Æret være Else Marie Mortensens minde.

John Pedersen