Hans Christian Christensen

Fødselsdag 4. Februar 1929 Dødsdag 22. Juli 2017

Hans Christian Christensen sov stille ind i sit hjem på Solbakken om morgenen sabbatten den 22. juli. Hans har lige fra fødslen været præget af adventismen, og dens tro og lære om vores Herres komme i herlighed var forankret hos ham.

Hans blev født i Harrild den 4. februar 1929, hvor han voksede op. Efter skolegangen i Hygild var han beskæftiget med landbruget. Han var et år på Vejlefjord (1946/47) og senere et år på Fyn. Bagefter aftjente han sin værnepligt (1950/51). Så til Vendsyssel godt et års tid. Og så tilbage til Harrild, hvor han arbejdede hjemme på gården.

I 1954 traf han Kirsten Henriksen, og det blev til bryllup i Nakskov 5. august 1960. På Lolland købte Hans og Kirsten en gård, som han drev, mens hun var sygeplejerske. Ved siden af deres arbejde var de aktive i Nakskov menighed.  I 1967 fik de en datter, Lilian, som var deres et og alt.

I 1984 rammer sorgen Lilian og Hans – og også deres nære familie – idet Kirsten dør. Far og datter fortsætter sammen. I 1989 afhænder Hans sit landbrug og får arbejde på Skodsborg Badesanatorium. Senere flytter Hans til Randers, men de seneste år boede han i Ans.

Hans’ helbred begyndte at blive dårligt, og selv om han helst ville klare sig selv, går det desværre den forkerte vej, så i februar måned flytter Hans til Solbakken.

Nu hviler han trygt i visheden om, at Herren gav sig selv, for at også han og hans kære kunne få evigt liv. Æret være Hans Christensens minde.

John Pedersen