Kirsten Birgit Pedersen Dolberg

Fødselsdag 26. Februar 1941 Dødsdag 5. September 2017

Min søster Kirsten blev født i Maglebrænde på Falster den 26. februar 1941 og døde på Hospice i Skive den 5. september 2017.

Efter flere års sygdom blev det i juli måned konstateret, at sygdommen var blevet aggressiv, og resten er nu historie. Kirsten blev godt 76 år gammel.

Kirstens liv som musiker, sanger og korleder er velkendt. Hendes liv var fuld af sang og musik, og som sådant omtalt i avisernes nekrologer. I særdeleshed elskede hun at synge om troen og håbet i Kristus.

Når man ved, at man ikke har mere tid, så fortoner det dagligdags sig, og tankerne samler sig om det, der betyder mest. Kirsten brugte sine sidste kræfter til at vidne om sin tro, takke sine venner, sige farvel og på gensyn.

Den omsorg og varme, som blev vist hende, gjorde hende godt i de sidste svære dage. Og som døden nærmede sig, blev det tydeligt, at løftet om frelse og opstandelse havde lejret sig som mere end håb, men som vished. Hun fandt hvile i visheden om, at han, som oprejser fra de døde, har gjort fyldest til syndernes forladelse og det evige liv.

Tak Kirsten, fordi du har været her! Ære være dit minde!

Gunnar