Carl Jørgen Houmann

Fødselsdag 12. September 1918 Dødsdag 26. August 2017

Fra USA har vi modtaget det sørgelige budskab, at Carl Jørgen Houmann, stille sov ind den 26. august. Få dage senere, den 12. september, ville han være fyldt 99 år.

Carl Jørgen voksede op i Randers. Efter endt studentereksamen drog han til Skodsborg og uddannede sig til fysioterapeut. Her traf han Anna Margrethe Guldhammer, som han giftede sig med i 1948. Sammen emigrerede de til USA, hvor Carl Jørgen videreuddannede sig på Loma Linda University og blev læge i 1954.

Ægteparret Houmann drog i 1957 til Etiopien, hvor han som overlæge på Empress Zewditu Memorial Hospital behandlede mange af den kejserlige families medlemmer.

I 1962 vendte familien tilbage til USA og slog sig ned i Riverdale, Maryland. Her var han til 1988 overlæge ved Leland Memorial Hospital. Mange af os husker ham fra denne periode som en omsorgsfuld ven, der altid var parat til at hjælpe de mange skandinaviske studerende, som opholdt sig i omegnen. 

Sin pensionisttid tilbragte Carl Jørgen Houmann i Tennessee og i Florida, hvor han den 17. september blev begravet ved Anna Margrethes side på kirkegården i Apopka, Florida.

Børnene, Inger Annette Grant, Paul Erik Houmann, Per Kenneth Houmann, Lars David Houmann og Susan Elizabeth Owen venter nu sammen med ægtefæller, 14 børnebørn og 11 oldebørn på det store gensyn efter opstandelsens dag. 

På vegne af venner og bekendte her i Danmark, der husker hans ydmyghed, ærlighed og trofasthed i alle ting, skal her udtrykkes et: Æret være Carl Jørgen Houmanns minde.

Walder Hartmann