Anne Lise Rasmussen

Fødselsdag 15. Oktober 1932 Dødsdag 1. Oktober 2017

Anne Lise Rasmussen fra Roskilde Adventistmenighed døde den 1. oktober 2017, 14 dage før sin 85-års fødselsdag.

Lise Rasmussen blev født den 15. oktober 1932 i Barløse ved Assens på Fyn, hvor hun også voksede op. På Fyn mødte hun sin kommende mand, Erik Rasmussen. De flyttede til Sjælland og slog sig, efter få år i Københavns-området, ned i Roskilde. Her drev de sammen et service- og rengøringsfirma.

I Roskilde sluttede de sig til den lokale Jehovas Vidners menighed, og i slutningen af 1970-erne fik Lise og Erik kontakt med adventister i Roskilde og et venskab blev bygget op. I 1980 blev de så døbt og optaget i Adventkirken i Roskilde.

Lise var et menneske, som altid var på vej. En ny bog, der skulle læses, en ny tanke, der skulle drøftes og en ny idé, der skulle afprøves. Derfor blev Lise hurtigt et aktivt medlem i Roskilde menighed i bibelstudiegrupper og missionstiltag. I mange år var Lise også en stor hjælp på Roskilde Private Skole som rengøringshjælp og hjælper til praktiske fag. 

I 2013 blev Lise enke, da Erik døde efter lang tids sygdom. Lise blev selv de senere år meget hæmmet af alderdommen, da demens tog den klare tanke og det friske initiativ, og de sidste par år boede Lise på ”Toftehøjen“ i Viby syd for Roskilde.

Lise efterlader sig børnene Robin og Marina, svigersønnen Dan og deres drenge Rasmus, Aksel og Oliver.

Æret være Lise Rasmussens minde.

Carl-David Andreasen