Carl Birkelund Mogensen

Fødselsdag 26. Juni 1931 Dødsdag 1. Januar 2018

Nytårsdag 2018 sov Carl Birkelund Mogensen fra Thisted menighed stille ind i døden på Plejecentret Fyr-glimt i Hanstholm, 86 år gammel.

Carl Mogensen blev født den 26. juni 1931 i Frederiks ved Karup. Han voksede op som den ældste af 9 søskende. Faderen var hedebonde, og familien levede et nøjsomt liv. Carl blev elektriker, men kunne håndtere mange andre håndværk, som kom både ham selv og andre til gode. Han giftede sig med Krista og fik sønnerne Arnold, Tommy, Knud og Reidar. Hans arbejdsliv indbefattede autoværksted i Vallerbæk, arbejde på DAB i Silkeborg, hans eget firma Funder Elektro og arbejde på Papirfabrikken, hvor en arbejdskammerat bragte ham i kontakt med Adventistkirken i Silkeborg. Da Carl og Krista flyttede til Mors, blev kontakten knyttet til Adventistkirken i Thisted, og den 8. september 2003 blev Carl døbt af Roland Laibjørn.

Familien fortæller, at da Carl blev troende, skete der en drastisk forandring i hans liv. Han blev mildere og mere taknemmelig. Med sine praktiske færdigheder blev Carl en god hjælp for vores menighed, som han holdt meget af. Hans værksted stod åbent for dem, der havde brug for det. Han havde en positiv tilgang til livet og havde sin faste plads i kirken, så længe helbredet slog til. Han havde en fast tro på Guds løfter og så frem til en plads i Guds rige. 

Begravelsen fandt sted fra Adventistkirken den 5. januar, og han hviler nu på familiegravstedet i Hvidbjerg på Mors til opstandelsens morgen.

Æret være Carl Birkelund Mogen-sens minde.

Sven Hagen Jensen