Kristian Jørgensen

Fødselsdag 6. December 1915 Dødsdag 11. Februar 2018

Kristian Jørgensen sov stille ind på plejecentret Solbakken i Randers søndag den 11. februar 2018, 102 år gammel. Kristian blev født den 6. december 1915 som søn af Jakob og Dorthea Jørgensen. Han voksede op i en børneflok på i alt 6 og begyndte sin skolegang i Bramdrupdam ved Kolding. Da familien senere flyttede til Esbjergegnen fortsatte han i menighedsskolen i Esbjerg. Kristian interesserede sig for teknik og mekanik, og i radioens barndom uddannede han sig til radioteknikker. 

På en ungdomstur til Norge traf han Elisabeth Kirkeløkke. Den 26. maj 1948 blev de gift og bosatte sig i Esbjerg, hvor børnene Marie Louise og Henrik voksede op i et trygt og kærligt hjem.

Den 30. maj 1931 overgav Kristian sit liv til Gud og blev døbt af pastor Guldhammer. Han udlevede sin dybe kristne tro stille og roligt i den måde, han behandlede sine medmennesker på, og i de hverv han påtog sig i menigheden i Esbjerg, bl.a. som organist og kasserer gennem 40 år og senere som menighedsleder. 

Nogle år efter han blev ramt af en blodprop, flyttede han og Elisabeth til plejecentret Solbakken i 2008, hvor de fik lov til at tilbringe knapt 10 år sammen. Efter et langt liv, træt og mæt af dage, efterlader Kristian sig sin hustru gennem næsten 70 år, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebarn.

Nu hviler han i forventningen om Jesu genkomst og løftet om opstandelsen.

Æret være fars minde.

Henrik Jørgensen