Anne Lise Kuhr Mikkelsen

Fødselsdag 19. August 1925 Dødsdag 15. April 2018

Anne Lise Kuhr Mikkelsen blev født den 19. august 1925 i Elling nord for Frederikshavn, og hun døde den 15. april 2018. Hun var nummer to ud af fire børn. Hun lærte tidligt at tro og stole på Gud. Hun havde tillid til hans ord og levede sin kristendom i hverdagen – tjenstvillig, hjælpsom og selvopofrende.

Havet betød meget for hende, specielt Vesterhavet, som hun mindedes helt tilbage fra barndommen. Som ung var Lis ansat på Frydenstrand Sanatorium, og i Frederikshavn lærte hun at sy, så hun kunne sy tøj til sig selv og til andre. En vinter var hun på Vejlefjordskolen. Så mødte hun Johannes og blev gift. Deres livrejse førte dem forskellige steder hen for endelig at slutte i Randers. Her blev Johannes syg og døde, og det væltede alt. Men hun gav ikke op, for i alt dette så man et karaktertræk hos Lis – den trofaste, hjælpsomme og håbende hustru og mor. 

Alene med børnene begyndte hun som sygehjælper, hvilket hun fortsatte med, indtil hun gik på pension. Her var hun som altid en solstråle, der bragte glæde og lindring. Hun elskede Jesus og så frem til den nye jord.

Hun var en person, som gav og blev ved med at give. 

Nu hviler hun efter al sin møje i tillid til, at Jesus vil kalde hende til sig på den store opstandelsesdag. I mellemtiden er hun savnet i familien, i menigheden og hos venner.

Æret være Anne Lise Kuhr Mikkelsens minde.

John Pedersen