Herdis Aslaug Lund

Fødselsdag 16. Januar 1921 Dødsdag 21. Marts 2018

Onsdag den 21. marts 2018 sov Herdis Lund stille ind på Plejecenter Solbakken i Randers. Hun blev 97 år gammel. 

Herdis’ livshistorie blev aldrig skrevet med undtagelse af de sætninger, som Herdis selv skrev i den lille notatbog, der nu er et familieklenodie, hvorigennem børnebørnene, Dana og Julia, kan lære deres elskede mormor endnu bedre at kende.

Herdis Aslaug Lund så dagens lys 16. januar 1921 i Jerslev. Forældrene Ingeborg og Christian Frederik Lund var markante medlemmer af den lokale adventistmenighed. Herdis og søsteren Birgitte oplevede en tryg barndom præget af tillid til Gud.

Som 16-årig blev Herdis døbt, og året efter rejste hun hjemmefra. Præliminæreksamen på Vejlefjordskolen, studenterkursus i København plus et år på Newbold i England, rustede hende til den undervisergerning, som fulgte på Vejlefjordskolen. I 1953 giftede hun sig med fotograf Christian Lund fra Grindsted.

I Grindsted-tiden tilhørte familien Vejle menighed, men flyttede senere til Daugård, hvor de blev værdsatte aktiver for Vejlefjord menighed og for HASDA.

Datteren Elsebeth og hendes mand Steve Straub tog sammen med familie og venner del i bisættelsen, der fandt sted mandag den 26. marts i Adventkirken, Randers. Pastor John Pedersen delte Guds løfter om det evige liv med forsamlingen, mens undertegnede søgte at sammenfatte Herdis’ livshistorie i nogle mindeord.

Herdis Lund hviler nu, indtil Jesus kommer igen, ved sin mands side på kirkegården i Daugård.

Æret være Herdis Lunds minde.

Walder Hartmann