Inga Elisabeth Skorstengaard

Fødselsdag 9. September 1928 Dødsdag 3. April 2018

Inga Elisabeth Skorstengaard sov fredeligt ind i døden på Randers Plejecenter Solbakken natten til tirsdag den 3. april, 89 år gammel.

Inga blev født den 9. september 1928 i Borup ved Silkeborg, døbt og konfirmeret i Grønbæk kirke i nærheden. Hendes forældre var gudfrygtige mennesker, som bestyrede et mejeri i Borup. I 1942 flyttede de til Holstebro, hvor hendes far købte Sønderlands mejeri. 

Inga var en kærlig mor for børnene Marianne og Anton. Børnene sagde om deres mor: ”Hun tænkte kun på andres ve og vel. Ingen gik forbi hendes dør, uden de blev hjulpet.“

I 1957 fulgte hun en evangelisk møderække i Holstebro ved pastor Jens Madsen. Da emnet om den nye jord kom på banen, besluttede Inga sig for at blive syvendedags adventist og blev døbt af pastor Broberg i 1958 i Silkeborg.

Inga hjalp sin far på mejeriet, indtil det lukkede i 1966. I 1968 flyttede familien til Vemb, hvor hun bl.a. blev samlingspunktet om sabbatten for mange. I menigheden i Holstebro var hun en god organist. Og i 70'erne og 80'erne var Inga sygemedhjælper på Plejecenteret Søndervang.

Hendes fremtidshåb var den nye
jord. Det var temaet i Randers Adventistkirke, hvor undertegnede talte et trøstens ord, Camilla læste et digt op og Peter sagde tak til mormor for hendes aldrig svigtende kærlighed.

Nu hviler Inga i familiegraven ved siden af sin far og mor i Holstebro og venter på opstandelsen. Hun efterlader sig børnene Marianne, Anton, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Æret være Ingas minde.

Ib Melkersen