Ingeborg D. Simonsen

Fødselsdag 21. Marts 1922 Dødsdag 17. maj 2018

Torsdag den 17. maj 2018 sov Ingeborg Simonsen stille ind i tillid til og i troen på at ”den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hendes navn af livets bog, men vedkende mig hendes navn over for min fader og hans engle“ (Åb 3,5).

Ingeborg Simonsen blev født i Thy den 21. marts 1922. Fra tidlig barndom lærte hun om Jesus og var glad for, at han elskede syndere. Det har givet hende en fred, som har fulgt hende gennem livet.

Hun var en arbejdsom og flittig kvinde. Hun blev gift med Peter i 1941, og i 1952 tilsluttede de sig Adventmenigheden i Thisted ved dåb. De var aktive i menigheden og gennem alle årene har den haft en stor plads i deres hjerter. Hjemmet var meget gæstfrit og har taget imod mange unge, som aftjente Civilforsvarstjeneste på den nærliggende kaserne. Der er tre børn i ægteskabet Kenn, Ruth og Ilse.

I sommeren 2002 mistede hun Peter, og i oktober samme år flyttede Ingeborg til Plejecenter Solbakken. Hun var til hjælp og opmuntring for flere, især under ombygningen af plejehjemmet. Hun så fremad til, at Gud en dag vil gøre alting nyt, og hun hviler nu i tillid til, at Herren vil kalde hende til sig på den store Opstandelses dag.

Vi lyser fred over Ingeborg Simonsens minde.

John Pedersen