Mille Krage

Fødselsdag 23. maj 1940 Dødsdag 16. maj 2018

Den 16. maj døde Mille Krage, Odder menighed, på Aarhus Universitetshospital i Skejby nogle få dage før sin 78 års fødselsdag.

Mille blev født den 23. maj 1940 i Horsens. Hun var den ældste af tre søskende og voksede op i en fysioterapifamilie, hvor hendes forældre havde lysbadeanstalt i Horsens. Hun fulgte i deres fodspor og blev uddannet som fysioterapeut på Skodsborg i 1962. I 1964 blev det til giftermål med Jens Krage, og de fik børnene Christian, Lisbeth og Birgith.

Det var i december 1967, at Mille blev døbt og optaget i Adventistkirken efter at have fulgt Børge Larsens evangeliske virksomhed. Livet tog en ny drejning og Mille blev et meget aktivt medlem i menigheden, først med børne- og spejderarbejde – og senere med kontakt til mennesker på hendes arbejde og i hendes omgangskreds. Hun drev sin fysioterapiklinik i Odder og havde en stor kontaktflade. Da den ældre generation af adventister i Odder efterhånden var borte, blev Mille samlingspunktet for den lille menighed. Der var mission i hendes DNA, og hun vidnede stille om sin tro, tog folk med til bibelstævner, fik arrangeret offentlige møder i den lille kirke og gjorde meget for at fremme Guds og menighedens sag.

Som Bedste var hun også samlingspunktet for sin familie. Det var godt at komme på besøg. Hun tog tid til sine seks børnebørn. Det var hendes største ønske, at de engang som familie skulle samles i Guds evige rige.

Æret være Mille Krages minde.
Sven Hagen Jensen