Preben Skjold Nielsen

Dødsdag 10. Oktober 2018

Torsdag morgen den 10. oktober vågnede Preben Skjold ikke på bofællesskabet for demente, Krogholmgård i Trørød.

Preben elskede musik, fællesskabet både i menigheden og med familien og kollegaer samt arbejdet som arkitekt. Mange vil derfor huske Preben som en aktiv leder af menigheden i Lyngby og engageret i mange musikalske sammenhænge, bl.a. herrekvartetten Nota Bene. Preben fandt sine bibelske yndlings tekster i Prædikerens Bog og Korintherbrevene.

Som arkitekt havde Preben en evne til i frihånd nærmest at kunne lave målfaste tegninger og skitser. En af Prebens sidste opgaver var menighedshuset i Nærum, der passer rigtig godt sammen med den oprindelige kirkebygning og har givet plads og rum til mange forskellige aktiviteter. 

Preben fik for 11 år siden konstateret demens. Han blev kun 72 år og efterlader sig hustruen Helle West og børnene Mette og Jeppe.

Bisættelsen og den efterfølgende mindehøjtidelighed blev holdt i Nærum Adventistkirke den 17. oktober.

Æret være Preben Skjold Nielsens minde.

Michael Bidstrup