Hans Nutzhorn

Fødselsdag 9. August 1942 Dødsdag 28. Oktober 2018

Søndag den 28. oktober sov Hans Nutzhorn stille ind i troen på sin frelser.

Hans blev født 9. august 1942 i Brande. Han blev 76 år gammel. De sidste fire år var svære for ham efter en blodprop i hjernen. Trods de svære år til sidst var det en lykke for ham at have Elin ved sin side hver dag.

Hans fik et indholdsrigt liv med mange udfordringer og muligheder. Efter endt skolegang blev han uddannet tømrer. Han blev gift med Elin, som var uddannet fysioterapeut. De startede en klinik op i Næstved, hvor Hans var med i det praktiske. 

Men i al deres travlhed gik Hans og drømte om at blive missionsarbejder. Nogle kendte hans tanker og Hans’ drøm gik i opfyldelse. Han blev kaldet til en opgave i Århus menighed i 1980. Sammenlagt kom Hans til at tjene kirken i 34 år ved mange af vores kirker.

Årene 1990-1992 var Hans leder for hjemmemissionen i daværende Vest-Nordiske Union. Hans hjerte brændte for Guds sag, og han ønskede at gøre sit bedste for andre. Han var god til at få andre til at tage del i Guds arbejde.

Hans var en personlig kristen med mange gode egenskaber. Han var omsorgsfuld, havde stor gavmildhed. Hans efterlader sin hustru Elin, fire børn og fire børnebørn.

Nu hviler Hans til Jesus kalder. Vi ser sammen med familien frem til, at vi igen skal mødes.

Æret være Hans Nutzhorn minde.

Bent Nielsen