Leo Møller Markussen

Fødselsdag 30. September 1948 Dødsdag 1. Juli 2018

Søndag den 1. juli sov Leo Møller Markussen, Viborg menighed, stille ind i sit hjem i Kjellerup efter længere tids sygdom.

Leo blev født den 30. september 1948 og voksede op på forældrenes gård i Store Torup ved Ulbjerg nord for Viborg. I 1964 blev han som ung døbt af H. Muderspach og optaget i menigheden. Han blev udlært som tømrer og var kendt som en dygtig håndværker. I 1976 blev han Falckredder og arbejdede ved redningstjenesten de næste 30 år. I denne periode var han med til at yde hjælp til mange mennesker og blev kendt for sin pålidelighed, hjælpsomhed og omsorg for andre. Han var udsat for en vådeskudsulykke i 1984, hvor han fik 42 kugler i kroppen og ved egen hjælp bragte sig til sygehuset, inden han forblødte.

I 1972 blev det til ægteskab med Ingelise, og de fik døtrene Karina og Anette. Og senere kom børnebørnene til. Familien var knyttet tæt sammen, og det blev til mange gode ferieture på camping og i sommerhus. Også til sidst, da sygdom tog over, var Leo specielt glad for at have familien omkring sig.

Leo blev 69 år og efterlader sig sin storesøster Ena, sin ægtefælle Ingelise og sine to døtre og fire børnebørn. Vi ser frem til gensynet på opstandelsens dag.

Æret være Leo Møller Markussens minde.

Sven Hagen Jensen