Anna Johansen

Fødselsdag 14. April 1930 Dødsdag 9. September 2018

Anna Johansen sov stille ind søndag aften den 9. september i troen på sin frelser. Anna blev født den 14. april 1930 på Vestmandøerne, Island. Troen fik hun allerede i barneårene, hvor faderen arbejdede som lærer på den lokale menighedsskole.

Anna var meget glad for sang og musik, og da hun som 18-årig, efter at have mistet sin mor, tog et år på Onsrod Missionsskole i Norge, mødte hun sit livs kærlighed i Svein. Anna og Svein tog tilbage til Island, inden de rejste til Emanuel Missionary College (senere Andrews) i 1952 for at studere.

Som præstefamilie tjente Anna og Svein mange forskellige steder i verden. Anna arbejdede ofte som sygehjælper, og da hun udover musik også interesserede sig for kultur, engagerede hun sig i lokalområdet og i de lokale kvindegrupper.

Denne kontakt var med til at skabe et stort netværk af venner, og Anna fungerede som besøgsven lokalt og i menigheden indtil for få år siden.

Anna blev 88 år og efterlader sig børnene Mark, Linda og Per.

Vi ser frem til at møde Anna igen ved Kristi genkomst

Michael Bidstrup