Hallgerd Poulina Kallsoy Sivertsen

Dødsdag 14. Januar 2019

Den 14. januar sov Hallgerd efter et langt og virksomt liv stille ind i døden. Hallgerd voksede op i Gjógv som nummer tre i en stor børneflok. Fra faderen, som var både skolelærer og degn, arvede Hallgerd interessen for at tilegne sig viden. Som den ældste pige i søskendeflokken måtte hun tidligt hjælpe til med hjemmets opgaver.

Hallgerd rejste under krigen til Island, hvor hun blev gift med John Sivertsen, der også var vokset op i Gjógv. De første to sønner, Kristin og Jónas kom til verden på Island, og Trúgve, Arnbjørn, Heini og Johan fulgte efter på Færøerne.

I begyndelsen af halvtredserne blev Hallgerd og John Syvende Dags Adventister, og var resten af deres liv solide støtter i menigheden. 

For Hallgerd bød livet på mange udfordringer, men det, der kendetegnede hende, var en utrættelig evne til ved Guds hjælp at genskabe det tabte.

Efter at have født 5 børn gik Hallgerd på seminariet og blev i 1966 Adventistskolens første skoleleder i Torshavn.

Hallgerd var foretagsom livet igennem, og Gud velsignede hendes ihærdighed. 

Oversættelsen af Venner For Livet og Vejen til Kristus til færøsk, som hun foretog, er til stor velsignelse for mange.

Hallgerd levede i tillid til, at Johannes’ ord: Og eg sá nýggjan himmal og nýggja jør›, vil gå i opfyldelse.

Æret være Hallgerd Sivertsens minde.

Allan Falk