Harriet (Rita) Marguerita Lund

Fødselsdag 7. maj 1926 Dødsdag 28. Januar 2019

Mandag 28. januar døde Harriet Marguerita Lund i sit hjem, 93 år gammel. Hun blev født i København 7. maj 1926 af en ganske ung mor. Det blev hurtigt bestemt, at de bedste rammer for opvæksten ville være hos bedsteforældrene i Kolding, men med god kontakt til moren.

I skolen var Rita flittig, og veninder og kammerater var ofte genstand for hendes omsorg og retfærdighedssans.

Efter et år på Vejlefjordskolen uddannede hun sig til barneplejerske på et børnehjem i Skodsborg.

Der var meget musik i barndomshjemmet og Rita fik lært at spille på orgel, som menigheden (Kolding) siden havde stor glæde af. Den 1. april 1942, lige før sin 14 års fødselsdag, blev hun døbt af pastor Thorvald Kristensen.

Tvivl ved både Gud og Bibelen ligger i tiden, men ikke for Rita. Der står jo skrevet, sagde hun – og så var det Bibelen og Guds bud, vi skulle tro og adlyde.

Senere blev moren gift og flyttede til Kolding, og Rita blev storesøster til Ragnhild og Lis.

Selv blev Rita gift med Verner og fik datteren Karin og senere sønnen Svend Erik. Samme livsværdier, som hun selv hyldede – retfærdighedssans, om ikke at misunde, at Gud er kærlighed og tilgivelse – skulle børnene også lære.

Livet var ikke kun dansen på roser. Søsteren Lis’ alt for tidlige død og sønnens død for 4 år siden tog hårdt på hende, og selv var hun de senere år plaget af sygdom.

Men aldrig svigtede hendes tro på Guds løfter om den sejrskrans, Gud engang vil give hende i opstandelsen.

Fred være over Ritas minde! 

Robert Svendsen