Henning Jacobsen

Fødselsdag 13. September 1923 Dødsdag 25. Februar 2019

Henning Jacobsen sov stille ind i sit hjem i Tilst den 25. februar efter et længere sygdomsforløb. 

Henning Jacobsen blev født på Fyn den 13. september 1923. Forældrene, Rasmus og Anne Marie, tilhørte adventisternes menighed i Odense, og Henning tog senere selv beslutning om at lade sig døbe.

Da skolegangen var omme, søgte han til Frydenstrand i Frederikshavn for at uddanne sig til gartner. Vidnesbyrdene fra både læreplads og teknisk skole fortæller om en flittig og interesseret ung mand. Efter Frydenstrand virkede han en tid som gartner i Nærum området og siden på Vejlefjord.

Da Henning blev ansat som gartner ved Vejlefjordskolen, opdagede man hurtigt hans evne til også at formidle evangeliet til både unge og voksne. 

Han blev opfordret til at uddanne sig til prædikant, og fra 1952 har han tjent Adventistkirken som sådan. 

Henning nåede at være gift i 74 år. Først med Ellis, der døde i 1977 og blev mor til børnene Flemming, Else, Henrik og Anne Marie. Siden fra 1978 med Mary, der til det sidste omsorgsfuldt plejede og passede ham på hans sygeleje i hjemmet.

Henning Jacobsen har været præst for adskillige menigheder rundt om i Danmark, han har været ungdomsleder i Vestdanmark og i Vestnordisk Union og også været formand i både Øst- og Vestdanmark.

Bisættelsen fandt sted fra Vejlefjordkirken den 4. marts. Han vil blive savnet af ægtefællen Mary, der fik 41 år sammen med ham – af børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn – og naturligvis familie og venner.

Æret være Henning Jacobsens minde.

Walder Hartmann