Karine Ipsen

Fødselsdag 16. Juni 1929 Dødsdag 10. November 2013

Karine Ipsen fra Faxe menighed døde i sit hjem på Krogholmgård i Vedbæk den 10. november 2013. Hun var født den 16. juni 1929 og blev således 84 år.

Karine blev født Tollefsen og voksede op i Smines i Nordnorge i en egn, hvor havet og fjeldet dannede ramme om en smuk og barsk natur. Som ung rejste Karine til Lillehammer for en kort tid og derfra til Skodsborg Badesanatorium, hvor hun tog køkkenlederuddannelsen. Det var også her Karine mødte Villy Ibsen. De blev gift og fik familie med 4 børn og blev en del af Nærum menighedsfamilie.

I hjemmet var Karine en mor, som forstod børnenes lyst til oplevelser, leg og eventyr, og hun levede sig med stor lyst ind i børnenes verden. Som to døtre sagde: ”Mor var altid med på den værste”. Og så kunne det handle om fisketure, vandkampe eller pandekager ud på de sene timer. Karine fortalte gerne og selvfølgeligt om sin tro på Gud, og når hun hjemme fortalte bibelhistorierne til børnene, forstod hun at tage dem med ind i fortællingernes spændende verden, som var de der selv.

Karine mødte også livets store smerter af tab og sorg, men som en gave mistede hun ikke troen og håbet om livet i Guds rige. Og når smerten gjorde mest ondt, sagde hun: ”Husk at sige til Jesus: Bær mine byrder. Det kan jeg ikke selv. Og han gør det!”

Begravelsen og afskeden fandt sted på Søllerød kirkegård sammen med den nærmeste familie.

Æret være Karine Ipsens minde.

 

 Skrevet af Carl-David Andreasen